[personal profile] mila_praha
9 и 10 июля - Borůvkobraní
12-й ежегодный фестиваль Праздника черники


Праздник черники, Борованы, праздник посвященный чернике!
Адрес:
Borovany u Č. Budějovic, 9. - 10. července 2016, areál kláštera
boruvkobrani.cz
ЧЕХИЯ ОНЛАЙН - полный календарь событий на странице
https://www.facebook.com/blogczru/events/


9 и 10 июля - Фестиваль черники
Ярмарка и все, что можно сделать с черникой: черничные джемы, блины с черникой, кнедлики, пироги, и прочее...
Украшения и другие сувениры с изображением черники. Она будет всюду.
Выставки, концерты, лекции, разные конкурсы и театральные представления.
В продаже также будут саженцы черники, напитки без и азлкогольные с участием все той же черники. Узнать много нового о чернике, отведать блюда с черникой и записать новые рецепты. Также можно пройти курс черничного батика и принять участие в конкурсах. Всю программу на оба дня смотрите по ссылке: boruvkobrani.cz/files/uploads/files/boruvkobrani_2016_program%20n%C3%A1hled.pdf

XII. ročník gastronomicko-kulturního festivalu
Borůvky. Modré kuličky, kterých jsou v okolí Borovan plné lesy. Ukrývají v sobě zdraví, sílu a místní je považují za poklad. O tento poklad se s vámi podělíme druhý červencový víkend 9. a 10. 7. na borůvkové a folklórní slavnosti - Borůvkobraní, které si získávají stále větší popularitu. Bývalý klášter s nádvořím a přilehlými zahradami se oblékne do „modrého“ a určitě ani vy neodoláte nejrůznějším borůvkovým dobrotám a vaše pusy se obarví na modro.

Borovany u Č. Budějovic, 9. - 10. července 2016, areál kláštera

SOBOTA 9. 7. 2016
10.00 - 18.00 Borůvkový a řemeslný jarmark / nádvoří, park
10.00 - 24.00 Borůvkové dobroty a jiné občerstvení / zahrada
10.00 - 12.00 Jihočeští rodáci / pódium v zahradě
10.00 - 17.00 Borůvkové tvoření - batikování, foukání korálků / u altánku v parku
10.00 - 13.30 Studio Kulinář - Petr Stupka / park
10.00 - 18.00 Komedianti Al Rašídi - historická pouť / park
10.00 Kejklíř Slávek na chůdách / nádvoří
10.30 Kudy cesta do pohádky - Liduščino divadlo / dětské pódium v parku
11.00 Pěstování zahradních borůvek - rady zahradníka P. Chlouby / Borůvková zahrada
11.10 - 12.10 Hraje - BuDus - Budějcké dudácké sdružení / nádvoří
12.00 Přehlídka lidových českých krojů - David Blažek / pódium v zahradě
12.20 - 15.25 Pozvánky folklórních souborů z jižních Čech a Kyjovského Dolňácka / nádvoří
12.30 Hora Světla - Divadlo kejklíře Slávka / dětské pódium v parku
12.45 - 16.15 Folklórní soubory z jižních Čech a Kyjovského Dolňácka /pódium v zahradě
14.00 Vystoupení kejklíře Slávka / dětské pódium v parku
14.00 - 16.30 Hry kapra Jakuba Borůvkáře pro děti / park
15.00 Pěstování zahradních borůvek - rady zahradníka P. Chlouby / Borůvková zahrada
15.00 Vystoupení kejklíře Slávka / dětské pódium v parku
16.00 Vystoupení kejklíře Slávka / nádvoří
16.30 Jakou bylinku do borůvkové marmelády? - Šárka Dvořáková / pódium v zahradě
16.30 Rozpustilý kabaret - Liduščino divadlo / dětské pódium v parku
17.00 - 18.00 Hraje - The Vision / pódium v zahradě
17.00 Kejklíř Slávek na chůdách / nádvoří
20.00 - 21.30 Hraje - Circus Problem / pódium v zahradě
22.00 - 23.30 Hraje - The Greens / pódium v zahradě

NEDĚLE 10. 7. 2016
10.00 - 14.00 Výstava historických vozidel - Veterán muzeum Jílovice / náměstí
10.00 – 17.00 Borůvkový a řemeslný jarmark / nádvoří, park
10.00 – 18.00 Borůvkové tvoření – batikování, zdobení perníčků, foukání korálků... / u altánku v parku
10.00 - 17.00 Komedianti Al Rašídi - historická pouť / park
10.00 - 22.00 Borůvkové dobroty a jiné občerstvení / zahrada
10.00 - 11.30 Hraje - Spolektiv / pódium v zahradě
10.30 Princezna Čárypíše - Jiskra Borovany / dětské pódium v parku
10.30 Bubnování na drumbeny s Bárou Polívkovou / nádvoří
10.30 Pěstování zahradních borůvek - rady zahradníka P. Chlouby / Borůvková zahrada
11.30 Vystoupení klauna Huga / nádvoří
11.30 Mistroství světa v chytání borůvek do úst / pódium v zahradě
11.30 O princezně Amálce - Jiskra Borovany / dětské pódium v parku
12.00 - 12.30 O krále borůvkových knedlíků - soutěž jedlíků/ u jídelny ZŠ Borovany
12.15 - 13.15 Hraje - Kdo Měl Čas - ZUŠ Borovany / pódium v zahradě

12.15 - 13.15 Hraje - písničkář Jan Dvořáček / nádvoří
12.30 Vystoupení klauna Huga / dětské pódium v parku
13.15 O krále borůvkových knedlíků - vyhlášení vítězů / pódium v zahradě
13.30 Výtvarná show - s tématem " Modrá v modré", moderuje Miloš Knor / pódium v zahradě
13.30 - 14.30 Workshop bubnování a zpívání s drumbenem - Bára Polívková / dětské pódium v parku
13.30 - 14.30 Hraje - Vehicle Club Band / nádvoří
15.00 Bzuk a Ťuk - divadélko pro děti / dětské pódium v parku
14.00 - 16.30 Hry kapra Jakuba Borůvkáře pro děti / park
14.30 - 15.30 Hraje - Never Been 2 Jamaica / pódium v zahradě
15.00 Pěstování zahradních borůvek - rady zahradníka P. Chlouby / Borůvková zahrada
15.00 Bubenická show - Wild Sticks / nádvoří
15.30 Povídání o čaji s ochutnávkou - Matheo / pódium v zahradě
16.00 O plný košík borůvek - soutěž dětských týmů / dětské pódium v parku
16.00 Bubnování na drumbeny s Bárou Polívkovou / nádvoří
16.00 - 17.00 Dětská diskotéka s Matyášem Palkovičem / dětské pódium v parku
16.00 - 18.00 Hraje - Carlini, Dodo Leo & Martin / pódium v zahradě
20.00 - 22.00 Hraje - U2 DESIRE Revival Band / pódium v zahradě

Doprovodný program (oba dny)

- „Na kole okolo Bor(ůvk)ovan“ cyklistický okruh vyznačený v okolí Borovan (26 km) s razítkovou soutěží a borůvkovou odměnou – mapka zdarma v infocentru
- Borůvkové menu v místních restauracích Alf, Hofhanzl, Valeš, Bistro Panter, restaurace Sýmalka, Borovanský mlýn a Kavárna zámek
- Sleva 10% ze vstupného na vybraná místa. Sleva platí se vstupenkou z Borůvkobraní:
• prohlídky kláštera v Borovanech
• ZOO Dvorec
• výstava Půda plná pohádek na Borovanském mlýně
- Vstupenka z Borůvkobraní platí i na přírodní koupaliště Lazna nedaleko areálu kláštera s nádherným výhledem do Šumavského podhůří
- Výstava obrázků Jiřího Wintera - Neprakty a výtvarných prací klientů neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb - budova bývalého pivovaru na nádvoří
- Otevření bunkru předválečného čs. opevnění, prohlídky vybaveného a vyzbrojeného bunkru z roku 1938 s průvodci - ulice Ke Střelnici

ЖЖ-Сообщество по Праге и Чехии. Чехия Онлайн - Чешские будни
Группа общения на Фэйсбуке - обо всем понемногу из чешских будней
Группа на FB - Работа в Чехии, спрос и предложения
Группа на FB - Интернет Визитка - iVizitka FB - для специалистов своего дела, заявите о себе своей визиткой
Группа на FB - Барахолка в Чехии: купить, продать, отдать, обменять, подарить
Подписка на страницу Чехия Онлайн на FB - Новости, события
Календарь событий на Фэйсбуке
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Friday, 22 September 2017 16:54
Powered by Dreamwidth Studios