[personal profile] mila_praha
АФИША - Что, где, когда в Чехии
✦ ЧЕХИЯ ОНЛАЙН - НОВОСТИ ✦... и еще много разных акций на все вкусы, и для разных возрастных категорий выбирайте и планируйте тут: https://www.facebook.com/blogczru/events


Подробная программа:
mkcberoun.cz/akce/berounske-hradby-2016

BEROUNSKÉ HRADBY 2016
Také třetí ročník městských slavností Berounské hradby konaný pod hlavičkou MKC Beroun propojí centrum města v jeden cirkulující celek. Pořadatelé nabídnou návštěvníkům hudební scénu na Husově náměstí doplněnou o přehlídku malých pivovarů a k tomu rodinnou zónu v Havlíčkově ulici s divadelním šapitó, historickým ležením, soutěžemi pro děti, skákacím hradem, kavárnou a dalšími kratochvílemi. Součástí slavností bude samozřejmě také řada občerstvoven, osvěžoven a stánků s rukodělným zbožím. Celé slavnosti zahájí v pátek večer otevření Středověké krčmy U Hradeb v Havlíčkově ulici, s dobovým programem, ve kterém nebudou chybět kejklíři, tanečnice, hudci a trubadúři. Návštěvníci v dobovém kostýmu, či alespoň s dobovým doplňkem (klobouk, závoj, plášť atd.) obdrží ZDARMA kupón na STŘEDOVĚKÉ MENU servírované šenky a pážaty. Přijďte nebudete litovat!

ЖЖ-Сообщество по Праге и Чехии. Чехия Онлайн - Чешские будни
Группа общения на Фэйсбуке - обо всем понемногу из чешских будней
Группа на FB - Работа в Чехии, спрос и предложения
Группа на FB - Интернет Визитка - iVizitka FB - для специалистов своего дела, заявите о себе своей визиткой
Группа на FB - Барахолка в Чехии: купить, продать, отдать, обменять, подарить
Подписка на страницу Чехия Онлайн на FB - Новости, события
Календарь событий на Фэйсбуке

@Чехия Онлайн - https://www.facebook.com/blogczru - подписаться для получения новостей КалендаряFrom:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Wednesday, 20 September 2017 07:24
Powered by Dreamwidth Studios